page_top_img

Lajme

Si të mirëmbani dhe zgjasni jetën e shërbimit të pajisjeve të mullirit të miellit

Mirëmbajtja e pajisjeve të përpunimit të miellit është thelbësore për zgjatjen e jetëgjatësisë së pajisjes.Më poshtë janë sugjerimet e mirëmbajtjes për aspekte të ndryshme të pajisjeve:
1: Kontrolloni rregullisht tensionin e rripit transportues dhe lirshmërinë e pjesëve lidhëse për t'u siguruar që rripi transportues nuk do të bjerë ose dëmtohet gjatë funksionimit.Pastroni rregullisht rripin transportues për të parandaluar grumbullimin e mbeturinave që ndikojnë në efikasitetin e transmetimit.
2: Mbani të pastër sistemin e rrugës së gazit, kontrolloni rregullisht nëse ka rrjedhje në lidhjet e shtigjeve të gazit dhe zëvendësoni menjëherë tubat dhe nyjet e shtegut të gazit të vjetëruar ose të dëmtuar për të siguruar rrjedhje të qëndrueshme dhe uniforme të ajrit.
3: Lubrifikoni rregullisht kushinetat, përdorni yndyrat e duhura për të siguruar funksionimin normal të kushinetat, kontrolloni rregullisht kushinetat për zhurmë jonormale ose temperaturë jonormale të kushinetave dhe zëvendësoni menjëherë kushinetat e dëmtuara.
4: Kontrolloni rregullisht lidhjen e qarkut dhe izolimin e pajisjes për t'u siguruar që lidhja e qarkut është e fortë dhe izolimi është i mirë.Pastroni rregullisht qarkun dhe kutinë e shpërndarjes për të parandaluar që pluhuri dhe lagështia të shkaktojnë dëme në qark.
5: Sipas përdorimit të pajisjes, zëvendësoni rregullisht pjesët harxhuese, si filtra, tehe, etj., për të siguruar funksionimin normal dhe efikasitetin e përpunimit të pajisjes.
Përveç kësaj, inspektimi i rregullt gjithëpërfshirës dhe mirëmbajtja e lubrifikimit të pajisjeve mund të zgjasë në mënyrë efektive jetën e shërbimit të pajisjes, të zvogëlojë incidencën e dështimeve dhe të përmirësojë efikasitetin e prodhimit.Është më mirë të përdorni dhe mirëmbani pajisjen sipas manualit të përdorimit dhe rekomandimeve të mirëmbajtjes për të siguruar funksionimin e saj të sigurt dhe të besueshëm.


Koha e postimit: Dhjetor-09-2023